Utrustning för ”Fail Safe Electric Lock‐in‐last position” på reglerventiler

Pneumatiska ställdon kan ha tre fellägen om luftmatningen avbryts. Lägena är stänga, stå kvar och öppna.
Ställdon med fjäder har automatiskt felläge öppna eller stänga med hjälp av fjädern.
Enkelverkande membrandon får felläge stå kvar genom att utnyttja växlingsventilen Fisher 167DA. Dubbelverkande kolvdon får alla fellägen genom att utnyttja triprelä Fisher 377. Fellägen öppna och stäng kräver yttre volymtank.

Askalon har utvecklat en enhet som möjliggör felfunktionen stå kvar på den elektriska insignalen 4‐20 mA. Enheten kan användas både på enkelverkande och dubbelverkande pneumatiska ställdon. Enheten består av ett gränsvärdesdon och en magnetventil. Tiden för låsning är ungefär lika som lägesställarens dödband.
Fellägen stänga och öppna hanteras normalt elektriskt genom att insignalen 4 mA hänförs till felläget.

Max omgivningstemperatur är 60°C.

Askalon electric lock device

Har du några frågor?

Gert Andrée
Manager Engineering
Tel. 054-57 92 19

Gert.Andree@askalon.se

Per Nordquist
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 38

Per.Nordquist@askalon.se

Sören Kindlund
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se