Electric lock device

Utrustning för Fail Safe Electric Lock‐in‐last position

Pneumatiska ställdon kan ha tre fellägen om luftmatningen avbryts. Lägena är "stänga", "stå kvar" och "öppna". Ställdon med fjäder har automatiskt felläge "öppna" eller "stänga" med hjälp av fjädern.
Enkelverkande membrandon får felläge "stå kvar" genom att utnyttja växlingsventilen Fisher™ 167DA. Dubbelverkande kolvdon får alla fellägen genom att utnyttja tripprelä Fisher 377. Fellägen "öppna" och "stäng" kräver yttre volymtank.

Askalon har utvecklat en enhet som möjliggör felfunktionen "stå kvar" på den elektriska insignalen 4‐20 mA. Enheten kan användas både på enkelverkande och dubbelverkande pneumatiska ställdon. Enheten består av ett gränsvärdesdon och en magnetventil. Tiden för låsning är ungefär lika som lägesställarens dödband.
Fellägen "stänga" och "öppna" hanteras normalt elektriskt genom att insignalen 4 mA hänförs till felläget.

Max omgivningstemperatur är 60°C.

Askalon electric lock device

Har du några frågor?

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se