Diffusörer

Diffusören löser ljudproblemet ”in line”.
Tryckreduceringar i reglerventiler eller tankinlopp i ditt rörsystem ger upphov till ljud. En lösning kan vara att installera en fast strypning rörsystemet för att på så vis sprida ut tryckfallet. Askalon konstruerar lösningen för just din applikation. 

Har du några frågor?

Gert Andrée
Manager Engineering
Tel. 054-57 92 19

Gert.Andree@askalon.se

Per Nordquist
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 38

Per.Nordquist@askalon.se

Sören Kindlund
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se