Diffusörer

Diffusören löser ljudproblemet ”in line”.
Tryckreduceringar i reglerventiler eller tankinlopp i ditt rörsystem ger upphov till ljud. En lösning kan vara att installera en fast strypning i rörsystemet för att på så vis sprida ut tryckfallet. Askalon konstruerar lösningen för just din applikation. 

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se