Ventilservice

Med Askalon har du en trygg servicepartner genom hela ditt projekt. Vi har en organisation som finns där för dig, från start till målgång. Du får en partner med stor kompetens och som har lösningar som är anpassade efter dina behov och problem. Vi vill göra ditt liv enklare och att du ska lyckas. Tillsammans gör vi dina processer stabila, vi eliminerar problem i den dagliga driften, för att säkra verksamheten och förenkla din situation. Vi finns där för dig i alla lägen, både i akuta situationer och i vardagen.

Vi erbjuder processindustrin ett tryggt samarbete kring service och underhåll av ventiler, såväl på plats som i någon av våra verkstäder. Vi gör service på regler-, säkerhets- och avstängningsventiler, på lägesställare, ställdon, regulatorer med mer. Askalon är det enda företaget som är auktoriserat att serva Emersons ventiler i Sverige, Finland och Danmark.

Ventilservice börjar med diagnostik

Ventildiagnostik avgör om du behöver montera ner ventilen för renovering i verkstad eller om det är möjligt att göra arbetet med ventilen i ledningen. Diagnostik är en förutsättning för att bedöma just tillståndet på ventilerna så att en optimal ventilservice kan göras. Vi hjälper dig bygga upp system och rutiner för att analysera statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom kontroller onödiga problem.

Reaidar in the Askalon engineering workshop