Kvalité ISO 9001

Ledningssystemet hos Askalon AB är certifierat av Lloyd´s Register för kvalitet enligt ISO 9001:2015.

Certifieringen gäller Askalons verksamheter i Sverige, Danmark och Finland inom:

Marknadsföring, försäljning, projektgenomförande, konstruktion, konsultering och service för kraftverk och processindustri av mätutrustning, ventiler och system för tillståndsövervakning. Konstruktion och tillverkning av processmoduler och specialventiler.

-"ISO certifieringen är viktig för att åskådliggöra för våra kunder inom kärnkraft och processindustri att Askalon AB har skriftliga rutiner för att effektivt och säkert genomföra industriella projekt med med hänsyn till både kvalitet och miljötänkande." - Mats Warnqvist, VD, Askalon AB.

För mer information kontakta:

Kenneth Olsson, 054-57 92 04, kenneth.olsson@askalon.se
Kvalitetschef Askalon AB

Kärnkraftsverkens kvalitetsrevisorer reviderar hela Askalons verksamhet vart tredje år.
Emerson Process Management reviderar serviceverksamheten och utfärdar ett så kallat Fisher Authorised Service Provider certifikat.

 

Verksamhetspolicy för både kvalitet och miljö

Askalon har ett åtagande inom processtyrning som ger kundnytta av produkter och tjänster med en helhetslösning baserat på kunskap, tillgänglighet och förmåga att uppfylla våra intressenters behov.
Detta innebär att vi i hela vårt åtagande inkluderar att följa lagar och andra krav samt genom ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete inte belastar miljö eller affärsrelationer på ett negativt sätt.
Vi arbetar utifrån att ständigt förbättra alla delar i vår verksamhet, vilket inbegriper utvärdering av processer och dess ökade kundnytta, aktiv personalvård, samt att förbättra funktionen av vår verksamhetsstyrning.

Vår verksamhet gagnar inriktningen mot ett energieffektivare samhälle och vi bidrar med miljömässigt bra produkter och tjänster där vi arbetar med att minska energi för produktframtagning och förbättra transporthanteringen både inom och utanför våra anläggningar.

 

Askalon AB har högsta kreditbetyget

Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.