Kvalité ISO 9001

Ledningssystemet hos Askalon AB är certifierat av Lloyd´s Register för kvalitet enligt ISO 9001:2015.

Certifieringen gäller Askalons verksamheter i Sverige, Danmark och Finland inom:

Marknadsföring, försäljning, projektgenomförande, konstruktion, konsultering och service för kraftverk och processindustri av mätutrustning, ventiler och system för tillståndsövervakning. Konstruktion och tillverkning av processmoduler och specialventiler.

-"ISO-certifieringen är viktig för att åskådliggöra för våra kunder inom kärnkraft och processindustri att Askalon AB har skriftliga rutiner för att effektivt och säkert genomföra industriella projekt med hänsyn till både kvalitet och miljötänkande." - Mats Warnqvist, VD, Askalon AB.

För mer information kontakta Kenneth Olsson, kvalitetschef Askalon AB: 054-57 92 04, kenneth.olsson@askalon.se

Kärnkraftsverkens kvalitetsrevisorer reviderar hela Askalons verksamhet vart tredje år. Emerson Process Management reviderar serviceverksamheten och utfärdar ett så kallat Fisher Authorised Service Provider-certifikat.

 

 

 

Achilles Network Member

Askalon AB har högsta kreditbetyg

Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg som vi har för 15:e året i rad. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

 

Högsta kreditvärdighet till Askalon för 15:e året