Ställdon för ventiler

Askalon marknadsför pneumatiska, elektriska, manuella och hydrauliska ställdon för ventilreglering och avstängning.

Har du några frågor?

Erik Rune
Sales Engineer
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Fredrik Andrée
Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Joakim Karlsson
Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Joachim Nyqvist
Sales Engineer
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Magnus Dahlén
Senior Technical Manager
Tel. 054-57 92 26

Magnus.Dahlen@askalon.se