Reglerventiler

Reglerventilen är en kritisk del av reglerloopen och hanterar ett strömmande media som gas, ånga, vatten eller kemiska föreningar. Reglerventilens uppgift är att kompensera för belastningsstörningar och hålla den reglerade processvariabeln så nära det önskade börvärdet som möjligt.

Att välja rätt reglerventil är en komplex uppgift där många variabler spelar in. Hänsyn måste tas till processdata, vilken ventil- och ställdonstyp som passar bäst, hur ventilen påverkar processen vid olika driftfall samt vilken typ av lägesställare som kommer att fungera bäst.

 

Har du några frågor?

Andreas Christoffersen
East Area Sales Manager
Tel. 054-52 46 18

Andreas.Christoffersen@askalon.se

Erik Rune
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Joakim Karlsson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Kenneth Olsson
Key Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se

Martin Pettersson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Niklas Pettersson
West Area Sales Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Patrik Andreasson
North Area Sales Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se

Rickard Andersson
South Area Sales Manager
Tel. 040-33 02 34

Rickard.Andersson@askalon.se