Reglerventiler

Reglerventilen är en kritisk del av reglerloopen och hanterar ett strömmande media som gas, ånga, vatten eller kemiska föreningar. Reglerventilens uppgift är att kompensera för belastningsstörningar och hålla den reglerade processvariabeln så nära det önskade börvärdet som möjligt.

Välj rätt reglerventil

Att välja rätt reglerventil är en komplex uppgift där många variabler spelar in. Hänsyn måste tas till processdata, vilken ventil- och ställdonstyp som passar bäst, hur ventilen påverkar processen vid olika driftfall samt vilken typ av lägesställare som kommer att fungera bäst.

Pålitliga Fisher™-ventiler hjälper dig att uppfylla produktionsscheman, bibehålla produktkvalitet och förbättra anläggningens effektivitet. Fisher kägelventiler passar till många olika processer och de löser dina applikationsbehov - från stora till små, varma till kalla, generella till svåra. Uppnå utmärkt kontroll av vätskor i högtrycksapplikationer med Fishers vinkelventiler. Fishers segmenterade kulventiler ger hög kapacitet, exakt kontroll över ett brett spektrum av applikationer. Fisher och Baumann™ trevägsventiler kan reglera ett brett utbud av processvätskor, gaser och ångor vid högtrycks- och kritiska serviceapplikationer.

Fisher lagrade kulventiler hjälper till att bibehålla jämna flödeshastigheter för krävande applikationer och applikationer med hög kapacitet. Fishers excentriska kalottventiler kombinerar kulventilens robusthet med effektiviteten i en roterande ventil. Fishers högpresterande vridspjällsventiler används i strypande applikationer där det krävs höga flödeskapaciteter med begränsat installationsutrymme. Baumanns sanitära ventiler säkerställer effektiv rengöring och sanering, reglerar ett högt flödesintervall och ökar räckvidden med lösningar som är utformade för att möta de stränga kraven från dagens toppmoderna anläggningar.

 

Har du några frågor?

Andreas Christoffersen
Account Manager
Tel. 054-52 46 18

Andreas.Christoffersen@askalon.se

Anton Löfgren
Solution Seller
Tel. 054-57 92 55

Anton.Lofgren@askalon.se

Erik Rune
Solution Seller
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Martin Pettersson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Patrik Andreasson
Account Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se

Rickard Andersson
Account Manager
Tel. 040-33 02 34

Rickard.Andersson@askalon.se