Hygieniska ventiler

Hygieniska ventiler är designade för de höga krav som ställs i dagens läkemedelsindustri. Polerade rostfria ventiler och innerdelar möjligör effektiv rengöring för att säkerställa processens höga krav på renhet.  ​

Baumann Sanitary valves Askalon

Har du några frågor?

Erik Rune
Solution Seller
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Ove Björkman
Operations Manager
Tel. 054-57 92 10

Ove.Bjorkman@askalon.se