Spjällventiler

AMMtech designar och tillverkar spjällventiler av hög kvalitet för industriell luft- / gasbehandling. Dessa ventiler är lämpliga för uppfångande, styrning och reglering av luft, för ångor och gaser vid höga temperaturer. Spjällventiler passar till många olika applikationer. Exempel till konstruktionsföretag och kraftverk, för stoftavskiljning, förnybar förbränning, pannor, kraftvärme och värmeåtervinningssystem.