UF-101 Dimensionering och val av Fisher reglerventiler

29 Sep 2020 - 1 Oct 2020

Kursen behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler.

Läs mer

UF-111 AMS Device Manager

2 Nov 2020 - 5 Nov 2020

Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

Läs mer

UF-103 Service Fisher reglerventiler

30 Nov 2020 - 2 Dec 2020

För Dig som ansvarar för service på reglerventiler. Du får lära Dig knepen som gör arbetet snabbare och resultatet bättre.

Läs mer

UF-105 FIELDVUE Instruments - FIELDVUE DVC med handburen fältkommunikator

3 Dec 2020 - 4 Dec 2020

Beskriver grunderna för att kunna genomföra installation, montering,
konfigurering och kalibrering av DVC2000/6000 på både linjära och roterande don/ventiler med fältkommunikator 475.

Läs mer

UF-107 FIELDVUE Diagnostic - Utvärdering av diagnostik

8 Dec 2020 - 9 Dec 2020

Påbyggnadskurs som ger deltagaren nödvändiga verktyg och kunskaper för att utföra och tolka ventildiagnostikanalyser utfört med ValveLink. Kursen beskriver avancerat handhavande av AD-diagnostik för felsökning och analys. Deltagaren får även en introduktion till PD-diagnostik.

Läs mer

UF-108 FIELDVUE Instruments – PD tillståndsövervakning med ValveLink

10 Dec 2020 - 11 Dec 2020

Påbyggnadskurs till kursen UF-107. Kursen avser FIELDVUE-instrument med mjukvarunivå PD med möjligheten att analysera reglerventiler under drift. Kursen sammanfattar inledningsvis verktygen för AD-diagnostik och larmhantering utfört med ValveLink. Därefter följer en beskrivning om hur man använder och konfigurerar verktygen för online-diagnostik och felsökning. Vissa moment i kursen utförs med AMS Device Manager.

Läs mer