Askalon expanderar

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vi är i dag närmare 100 medarbetare med kompetens inom ventiler, ventildiagnostik och ventilservice. Dessutom har vi egen konstruktion och tillverkning av rörsystem och processmoduler samt ett utbildningscenter med kurser riktade till processindustrin.

Våra kunder är bland annat kärnkraftverk, raffinaderier, vatten- och avloppsindustrin, pappersbruk och kraftverk i Sverige, Danmark, Island och Finland.

För tillfället har vi inga lediga tjänster i Sverige.

 

Askalon staff