Konstruktion

Askalon har en egen konstruktionsavdelning med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade komponenter och processavsnitt. Med kundens krav som utgångspunkt tar vi fram konstruktionsförslag med hänsyn till flöden, tryck och temperaturer. Konstruktionen byggs som moduler i vår verkstad eller direkt i kundens anläggning. Alla komponenter kan anpassas till befintliga eller nya rörsystem.

Konstruerar specialventiler

Vi konstruerar specialventiler, anpassar svetsändar och konor i olika rörmaterial och standarder som PED eller ASME. Dessutom tillverkar Askalon strypskivor och diffusörer, ångkylare och ljuddämpare för många applikationer inom ånga, gas och vätskor.

Askalon har kompetens och resurser att utföra hela konstruktionen från flödesberäkningar, hållfasthet och tryckkärlsdimensionering inklusive CAD-ritning för tillverkning, svetsning och montage. Alla konstruktioner dokumenteras enligt gällande standarder och Askalon utför även CE-märkning. Vi har dessutom flera samarbetspartner för tredjepartsinspektion och röntgen med mera.

Välkommen att diskutera era applikationer och processregleringar med oss.

 

Malin, Anton and Joakim Askalon