LP-gas och rörbrottsventiler

Flödesreglering av flytande propan och vattenfri ammoniak.

Ventiler för inbyggnad i tanken, säkerhetsventiler, nödavstängningsventiler, vinklade och raka sätesventiler och by-pass-ventiler är alla exempel på ventiler som används för tryckkärl och rörsystem för påfyllning och tömning av produkt med eller utan pump/kompressor.

Applikationen kan vara både för fast installerade tryckkärl och rörsystem samt för utrustning rullande på väg eller järnväg.

Har du några frågor?

Joachim Nyqvist
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se