Vanessa - Trippla offsetventiler

Vanessa triple offset valve

Vanessas™ beprövade ventillösningar som löser kundernas behov och säkerställer att processen presterar till största möjliga potential. En unik kvalitetsprodukt som levereras till hundratals applikationer.

Vanessas trippla offsetventil var den första som tillhandahöll dubbelriktad noll läckageprestanda*. Detta skapade en ny industrikategori med en teknik som inte tidigare var tillgänglig med andra kvartsventiler. Det finns nu över 300 000 Vanessa-ventiler runt om i världen.

* Trippla offsetventiler är också kända inom branschen som tredubbla excentriska eller tredubbla offset vridspjällsventiler. Noll läckage betyder ingen synligt läckage vid testning vid högt tryck med vatten och lågt tryck med luft enligt gällande internationella standarder.