Ventiler, ventilservice og ventildiagnostik siden 1973

I 2017 købte Emerson forretningsenheden Pentair Valves & Controls af Pentair. Opkøbet har bevirket, at vor portefølje er blevet udvidet med cirka 30 nye brands, og samtidig fortsatte tidligere medarbejdere fra Pentair hos Askalon.

Emerson Local Business Partner

Askalon er Emersons Local Business Partner. Vi repræsenterer alle typer af ventiler blandt andet reguleringsventiler, sikkerhedsventiler og afspærringsventiler. Vi har et af ventilbranchens mest komplette ventilprogram.

Askalon er et af de største servicefirmaer med kapacitet op til hundrede serviceteknikere for service af regulerings-, sikkerheds- og afspærringsventiler samt på aktuatorer, positioners, positionsmeldere, trykregulatorer med mere.

Askalon og den tyske VAG-koncern har indgået et partnerskab. Det betyder, at vi styrker vores ventilprogram, så vi kan betjene segmenter som vand- og spildevandsindustrien.

Her er ingen grænser

Askalon har kompetence og resurser til at udføre hele konstruktionen fra flowberegninger, styrke- og trykdimensionering til CAD tegninger for fremstilling, svejsning og montage.

Ventilservice av Askalon

Vi kan service og diagnostik

Askalon er et af de største servicefirmaer med kapacitet op til hundrede teknikkere til service af reguleringsventiler, afspærringsventiler, positioners og aktuatorer.

Askalon er en af pionererne indenfor ventildiagnostik og allerede i begyndelsen af 1990'erne begyndte vi at udføre ventildiagnostik på Forsmark atomkraftværk. I dag kan Askalon også udføre diagnostik og analyse på procesindustriens vigtigste maskiner og ventiler via internet.

Forsmark är en av Askalons kunder

Med Askalon som leverandør har du en partner, som kan klare hele projektet. Du finder vores kunder i brancher som atomkraftværker, raffinaderier, papirindustri, kemiskindustri og kraftværker.

Utbildning på Askalon

Askalon tager et samlet greb om hele proceskæden. Gennem en bred vifte af uddannelser og seminarer tilbyder vi også muligheder for løbende kompetenceudvikling af vores kunders teknikere.