Dampkonditioneringsstationer

Dampregulering uden støjproblemer.

Da dampregulering i en reguleringsventil resulterer i høje volumen flow leder dette ofte til høje lydniveauer. Lydniveauet kan reduceres ved at installere en " in-line lyddæmper". Askalon benytter industrielle standardmetoder til at beregne lydniveau og konstruerer ud fra dette en løsning bestående af reguleringsventil og diffusor for at opfylde kundens lydkrav.

 

 

Askalon steam conditioning stations

Any questions?

Klaus Høi
Country Manager Askalon, Denmark
Phone. 7070 1275

Klaus.Hoi@askalon.dk