Forretningsområder

Askalon AB er Emerson Local Business Partner (LBP) for alle Emersons ventiler i Sverige, Finland, Danmark og Island.

Askalon er bedst kendt for Fisher reguleringsventiler og service. I dag sælger vi endnu mere - afspærringsventiler og sikkerhedsventiler, samtidig som reguleringsventiler øger i antal. Dette er en følge af Emersons overtagelse af Pentairs ventildivision. Endvidere har Emerson udvidet Askalons salgsområde, så det nu omfatter Sverige, Danmark, Finland og Island.


Vi sælger og servicerer bland andet Sempell højtryksventiler, Crosby sikkerhedsventiler, Neotecha kemiventiler, Keystone aktuatorer og Fisher gasregulatorer.

Askalon har også en forretningsenhed til projektering og rørkonstruktion af skids og procesmoduler. Vores servicecenter for ventil vedligeholdelse, reparation og diagnostik ligger på Hammarö udenfor Karlstad, hvor vores hovedkontor og nybyggede uddannelsescenter ligeledes er placeret.

Vores kunder er ganske jævnt fordelt indenfor procesindustriens forskellige brancher, hvilker gør det lettere at sprede kundskab og udjævne konjektursvingninger:

• Kraft- og kraftvarmeværk
• Raffinaderier
• Atomkraftværk
• Papirindustri
• Kemiskindustri
• Vand og spildevand