Konstruerade produkter

Ljudproblem eller behov av reglering av ångtemperatur? Askalon levererar lösningen för din applikation. Beräkningar och konstruktion enligt industriella standarder och tillverkning i vår egen verkstad garanterar hög kvalitet.

Reducerar ljudproblem med smarta ljuddämpare

Vi konsturerar och leverear diffusörer för att lösa ljudproblem i dina rörsystem. Har ni problem med att ångreducering & tryckreduceringen skapar höga ljudvolymer installeras ångkonditioneringsstatior efter era behov. Askalon erbjuder även installationer av flödesmätare som är anpassade till era spficika villkor. Samt automatiska Pneumatiska ställdon för att kontrollera luftmatningen.

 

Askalon engineering

Har du några frågor?

Malin Pluto
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 34

Malin.Pluto@askalon.se

Per Nordquist
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 38

Per.Nordquist@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se