Ventiler för energi- och processindustrin

Askalon är en av ventilbranschens mer kompletta aktörer. Vi kan tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och avstängningsventiler och har de erfarenheter och resurser som krävs för att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt.

Askalon har produkter och lösningar för applikationer såväl inom kryogeniska processer som för reglering av överhettad ånga, matarvatten och doseringar av kemikalier. Avancerad reglering av tvåfasflöden, stora trycksänkningar och friblåsningar med ljud- och vibrationsproblem är uppgifter som våra ingenjörer optimerar vad gäller utrustning och installation. Höga krav inom industriell standard som PED, ASME, läckageklasser och materialcertifikat tillhör likaså vår vardag.

Askalon är Emerson's lokala affärspartner i Sverige, Finland, Danmark och Island.

EMERSON har ett av världens bredaste produktprogram av ventiler så som reglerventiler, avstängningssventiler, säkerhetsventiler, självverkande regulatorer och ställdon.

Har du några frågor?

Erik Rune
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Fredrik Malmström
Inside Sales Engineer
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Joachim Nyqvist
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Joakim Karlsson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Magnus Dahlén
Senior Technical Manager
Tel. 054-57 92 26

Magnus.Dahlen@askalon.se

Martin Pettersson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Ove Björkman
Operations Manager
Tel. 054-57 92 10

Ove.Bjorkman@askalon.se

Torbjörn Hagbrand
Product Specialist Sempell
Tel. 040-33 02 31

Torbjorn.Hagbrand@askalon.se