Ventiler för energi- och processindustrin

Askalon är en av ventilbranschens mer kompletta aktörer. Vi kan tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och avstängningsventiler och har de erfarenheter och resurser som krävs för att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt.

Askalon har produkter och lösningar för applikationer såväl inom kryogena processer som för reglering av överhettad ånga, matarvatten och doseringar av kemikalier. Avancerad reglering av tvåfasflöden, stora trycksänkningar och friblåsningar med ljud- och vibrationsproblem är uppgifter som våra ingenjörer optimerar vad gäller utrustning och installation. Höga krav inom industriell standard som PED, ASME, läckageklasser och materialcertifikat tillhör likaså vår vardag.

Askalon är Emersons lokala affärspartner i Sverige, Finland, Danmark och Island. Emerson har ett av världens bredaste produktprogram av ventiler, som reglerventiler, avstängningsventiler, säkerhetsventiler, självverkande regulatorer och ställdon.

Vi representerar också VAG i Sverige och Danmark.

 

Control valves

Har du några frågor?

Andreas Christoffersen
Account Manager
Tel. 054-52 46 18

Andreas.Christoffersen@askalon.se

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Tel. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Erik Rune
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Fredrik Malmström
Inside Sales Engineer
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Joachim Nyqvist
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Joakim Karlsson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Johan Riedenlow
Account Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se

Jörgen Sundin
Spare Part Sales
Tel. 054-57 92 12

Jorgen.Sundin@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se

Linda Grönqvist
Application Engineer
Tel. 040-33 02 32

Linda.Gronqvist@askalon.se

Martin Bengtsson
Spare Part Sales
Tel. 054-57 92 50

Martin.Bengtsson@askalon.se

Martin Pettersson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se

Mats Görrel
Account Manager Nuclear
Tel. 054-57 92 21

Mats.Gorrel@askalon.se

Niklas Nordin
After Sales Manager
Tel. 054-57 92 24

Niklas.Nordin@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Patrik Andreasson
Account Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se

Rickard Andersson
Account Manager
Tel. 040-33 02 34

Rickard.Andersson@askalon.se