Keystone - Tillförlitliga vridspjällsventiler

Keystone valves and actuators

Keystones™ industriella vridspjällsventiler är kända för sin tillförlitlighet, lång driftstid och låg underhållskostnad. Keystone har ett brett utbud av ventiler så som spjällventiler, kulventiler och slurryventiler.

Ventilerna styrs med handspak, ratt, Keystones pneumatiska ställdon eller det berömda elektriska ställdonet EPI 2.

Keystoneventiler används inom kemiindustri, massa- och pappersbruk, kraftverk, vattenverk, livsmedel och läkemedelsindustri samt marin- och skeppsindustri.

Keystone

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
East Area Sales Manager
Tel. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Daniel Holmberg
West Area Sales Manager
Mob. 073 075 23 49

Daniel.Holmberg@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Fredrik Malmström
Inside Sales Engineer
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Riedenlow
South Area Sales Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se

Patrik Andreasson
North Area Sales Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se