Keystone - Tillförlitliga vridspjällsventiler

Keystone valves and actuators

Keystones™ industriella vridspjällsventiler är kända för sin tillförlitlighet, lång driftstid och låg underhållskostnad. Keystone har ett brett utbud av ventiler så som spjällventiler, kulventiler och slurryventiler.

Ventilerna styrs med handspak, ratt, Keystones pneumatiska ställdon eller det berömda elektriska ställdonet EPI 2.

Keystoneventiler används inom kemiindustri, massa- och pappersbruk, kraftverk, vattenverk, livsmedel och läkemedelsindustri samt marin- och skeppsindustri.

Keystone

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Mob. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Solution Seller
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Fredrik Malmström
Solution Seller
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se