Ljuddämpare

Höga tryckfall och höga flödeshastigheter ger upphov till ljud och vibrationer i rörsystem. Detta inte bara försämrar arbetsmiljö utan kan i extrema fall även kan skada utrustning. Därför är det viktigt att förebygga orsaken till ljud och inte enbart isolera bort det värsta.

Om hela trycksänkningen görs i reglerventilen behövs ofta stora ventilstorlekar med speciella ljudtrim. Ett mer kostnadseffektivt sätt är att dela upp tryckfallet i flera steg. Det görs med en enkel diffusörsskiva klämd mellan flänsar eller med en rörformad diffusör integrerad i en kona.

Säkerhets- och avblåsningsventiler kan alstra mycket höga ljudnivåer. Lösningen kan vara att installera en ljudämpare. 

Askalon löser industrins ljudproblem med hjälp av beräkningar, vilka ljudtrycksnivåer man kan vänta sig samt tillverkar komponenterna i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser. ​

 

Askalon silencers

Nedladdningar

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se