Verksamhet

Askalon AB representerar stora internationella företag inom ventiler och industriell automation. Askalon är Emerson Local Business Partner (LBP) för alla Emerson-ventiler i Sverige, Finland, Danmark och Island. Vi representerar också VAG Group i Sverige och Danmark.

Askalon är mest känt för Fisher reglerventiler och service. I dag uppfyller vi också industrins behov av säkerhetsventiler och avstängningsventiler, samtidigt som reglerventiler ökar i antal. Detta är en följd av Emersons förvärv av ventildivisionen från Pentair. Askalon har fått ökat förtroende från Emerson för marknaderna i Sverige, Danmark, Finland och Island.

Vi säljer och servar bland annat Sempell högtrycksventiler, Crosby säkerhetsventiler, Neotecha kemiventiler, Keystone ställdon och Fisher gasregulatorer.

Askalon har dessutom ett affärsområde inom engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade komponenter och processavsnitt. Vårt servicecenter för ventilservice och ventildiagnostik är placerat på Hammarö utanför Karlstad där även vårt huvudkontor och utbildningscenter återfinns.

Våra kunder är ganska jämnt fördelade inom processindustrins olika branscher vilket underlättar kunskapsspridning och utjämnar konjunktursvängningar:

  • Kraftverk och energiverk
  • Raffinaderier
  • Kärnkraftverk
  • Papper och massa
  • Kemiindustrin
  • Vatten och avlopp