Vi hjälper dig övervinna dina processutmaningar

Askalon arbetar aktivt för att hjälpa våra kunder att omvandla till en fossilfri och energieffektiv produktion.

Vi hjälper:

 • oljebolag att omvandla till energibolag med förnybart biobränsle
 • kraftverk och massa- och pappersindustrin att förbättra energieffektiviteten och minska CO2-utsläppen
 • kärnkraftsindustrin att bygga om och verka för ökad säkerhet och effektivitet
 • bilindustrin att elektrifiera genom att leverera ventiler för batteri- och bränslecellsproduktion
 • gasbolag att föra in biometan i naturgasnät för att minska klimatpåverkan
 • kemisk industri att öka andelen intäkter från hållbara lösningar inom biobaserade produkter och återvinning
 • modernisera och bygga ut distributionsnätet för dricksvatten och vattenkraft

Vi assisterar kunder att uppfylla säkerhets- och klimatföreskrifter

Vi hjälper våra kunder att:

 • implementera Safety Integrity Systems och Safety Integrity Levels (SIS and SIL)
 • minska flyktiga utsläpp enligt ISO 15848-1 med Enviro-Seal packbox för väte
 • validera utförandet på säkerhetsventiler och nödavstängningsventiler (ESD), med SESITEST och  FIELDVUE-SIS
 • göra ventildiagnostik för att säkra prestanda och för att minska underhållskostnader och förbrukningen av reservdelar med FIELDVUE, FlowScanner och QUIKLOOK
 • minska vibrationer, kavitation, läckage och buller i vätske-, gas- och ångsystem med Askalon engineering, Cavitrol och Whisper trim
 • modernisera och utöka distributionsnätet för dricksvatten och vattenkraftproduktion med VAG ringkolvventiler
 • bygga om och driva för ökad säkerhet och effektivitet med oberoende kylsystem inom kärnkraftsindustrin

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Askalon hållbarhetsarbete