Vi hjälper dig övervinna dina processutmaningar

Askalon arbetar aktivt för att hjälpa våra kunder att omvandla till en fossilfri och energieffektiv produktion

Vi hjälper:

 • oljebolag att omvandla till energibolag med förnybart biobränsle så de får rätt ventiler för den utökade korrossionen och kan styra svängningar i processen
 • kraftverk och massa- och pappersindustrin att förbättra energieffektiviteten och minska CO2-utsläppen med ångkonditionering eller CO2-infångning
 • kärnkraftsindustrin att bygga om och verka för ökad säkerhet och effektivitet
 • bilindustrin att elektrifiera genom att leverera ventiler för batteri- och bränslecellsproduktion och återvinning av batterier
 • gasbolag att föra in biometan i naturgasnät för att minska klimatpåverkan
 • kemisk industri att öka andelen intäkter från hållbara lösningar inom biobaserade produkter och återvinning
 • modernisera och bygga ut distributionsnätet för dricksvatten och vattenkraft
 • producenter av vätgas, ammoniak och metangas från Power-to-X-elektrolys med kryogeniska ventiler, reglerventiler och säkerhetsventiler

 

Askalon hållbarhetsarbete

Vi assisterar kunder att uppfylla säkerhets- och klimatföreskrifter

Vi hjälper våra kunder att:

 • implementera Safety Integrity Systems och Safety Integrity Levels (SIS and SIL)
 • minska flyktiga utsläpp enligt ISO 15848-1 med Enviro-Seal packbox för väte
 • validera utförandet på säkerhetsventiler och nödavstängningsventiler (ESD), med SESITEST och FIELDVUE-SIS
 • göra ventildiagnostik för att säkra prestanda och för att minska underhållskostnader och förbrukningen av reservdelar med FIELDVUE, FlowScanner och QUIKLOOK
 • minska vibrationer, kavitation, läckage och buller i vätske-, gas- och ångsystem med Askalon engineering, Cavitrol och Whisper trim
 • modernisera och utöka distributionsnätet för dricksvatten och vattenkraftproduktion med VAG ringkolvventiler
 • bygga om och driva för ökad säkerhet och effektivitet med oberoende kylsystem inom kärnkraftsindustrin

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Våra fokusområden

Tillsammans med Almi har vi arbetat fram tre fokusområden enligt FN:s Globala Mål som vi arbetar extra med.

Askalons fokusområden enligt FN:s Globala mål