Affärsidé

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vi är i dag drygt 100 ingenjörer, projektledare och servicetekniker med kompetens inom ventiler, ventilservice och ventildiagnostik.
Dessutom har vi egen konstruktion och tillverkning av rörsystem och processmoduler samt ett utbildningscenter med kurser riktade till processindustrin.

Vårt uppdrag: Som en pålitlig partner ökar vi våra kunders lönsamhet, säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet genom att välja den bästa lösningen tillsammans med kunden i en problemlösningsprocess.

Våra kärnvärden genomsyrar vår verksamhet.

  • We always think safety first
  • We always think customer
  • We love technology
  • We work as a team
  • We love quality
  • We embrace sustainability