Försäljnings- och leveransvillkor

Askalon tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt NL-17.

  • Vi har 30 dagars betalning
  • Leveransvillkor enligt CPT  Incoterms 2020
  • Vid kursavvikelser på mer än +/- 2% på fakturadagen korrigeras offererat pris
  • Frakt, packning och hantering debiteras vid fakturering
  • Alla kostnadsförslag / ordrar relaterade till Emerson Automation Solutions avsedda för installation inom EU - vissa produkter kan anses utanför räckvidden för det europeiska direktivet 2011/65/EC. Se www.emerson.com/compliance

Minimumorder:

Sverige: 1 000 SEK / 100€

Finland: 100€

Danmark: 1 500DKK /200€

Returer:

Kontakta Askalon för RGA (Return Goods Authorization) Ett returhanteringsnummer ska alltid rekvireras och anges på blanketten. orderadmin@askalon.se eller 054-57 92 00

  • Varan ska vara rengjord
  • Återbetalning sker efter att godset är granskat
  • För retur som lagerförs av säljaren, krediteras varan med ett returavdrag på minst 30% av debiterat ordervärde
  • Vid felexpedition av säljaren krediteras varan fullt ut och inget returavdrag utgår

Sanktioner:

Askalon har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från konsekvenserna av underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser enligt sitt erbjudande, bekräftade order eller avtal där sådant fullgörande förhindras, försvåras avsevärt eller otillbörligt fördyras på grund av en omständighet utöver Askalons kontroll. Sådana omständigheter kan omfatta krig eller krigsliknande situationer, inbördeskrig, militär mobilisering eller militär värnplikt av liknande omfattning.