Clarkson - Pålitliga isolerings- och reglerventiler

Clarkson valves

Clarksons™ isolerings- och reglerventiler har lett industrin i elastomerteknik i 50 år. Den omfattande serien av slurry- och skjutspjällsventiler leder marknaden inom gruv-, mineralbearbetnings- och processindustrin. Ventilerna är standard som självutrensande med dubbelriktad avstängning, vilket garanterar repeterbar positiv isolering i kritiska applikationer.