Ventilanpassningar

Vid nykonstruktion och modifieringar av befintliga anläggningar ställs ofta krav på speciallösningar för att kunna ansluta ventiler och processutrustning. Askalon har lång erfarenhet av denna typ av maskinbearbetning. Det kan till exempel gälla bygglängdsjusteringar, specialtillverkade rörkomponenter eller att förse utrustning med flänsanslutning.​

​Askalon anpassar ventilsvetsändar för att passa anslutande rör eller rördelar. Detta kan vara fallet då man använder en svetsansluten ventil med högre tryckklass än resten av rörsystemet. Det ger oss också möjlighet till snabb leverans av lagerventiler.

Behövs anslutningen modifieras? Askalon löser det i egen verkstad.

 

Machining and modified connections

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se