UF-101 Dimensionering och val av Fisher reglerventiler

UF-101 Dimensionering och val av Fisher reglerventiler

Utbildningen baseras på ett urval av Emersons kurser 1300/1350 Control Valve Engineering. 

Innehåll
Den här 3-dagarskursen behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Kursens information gäller alla fabrikat av reglerventiler och använder beräkningsprogrammet Fisher Specification Manager för dimensionering. Kursen går också igenom val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer boostrar etc. Val av rätt reglerventil för applikationen är en av de viktigaste bitarna för att få en väl fungerande reglerkrets.
Erfarenheten från applikationer i industrin visar att en stor del av reglerkretsarnas reglerventiler är feldimensionerade eller av fel typ. Stora pengar finns att hämta om reglerkretsarna optimeras.

  • Riktlinjer för val av olika typer av reglerventiler.
  • Riktlinjer för att välja och dimensionera reglerventiler.
  • Dimensionering/beräkning av reglerventiler för gas och vätskeapplikationer.
  • Inblick i olika typer av manöverdon och tillbehör.
  • Generell genomgång av tuffare typer av applikationer så som höga tryckfall, kavitation och ljudproblem.


Målgrupp
 
Slutanvändare av våra produkter och tjänster, Kursen riktar sig till tekniker, ingenjörer eller andra personer inom processindustrin som vill få en bättre förståelse för hur en reglerventil med kringutrustning fungerar och vad som styr val och dimensionering av olika reglerventiler.

Förkunskaper 
Deltagarna bör ha regler- och/eller processteknisk bakgrund.

Kursalternativ 
Denna utbildning finns också som fyra dagars distanskurs, tisdag till fredag med instruktörsledda förmiddagar.

För mer information eller anmälan till kurstillfälle, välkommen att kontakta oss.
En anmälan inte är detsamma som en garanterad plats
Maila sales@askalon.se eller ring 054-57 92 00

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Marie Ögren
Marketing & Education Coordinator
Tel. 054-57 92 11

Marie.Ogren@askalon.se

Frågor på produkten?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor