Högtrycksventiler

​Högtrycksventiler är extremt robusta. Enkelsätesventiler i rakt eller vinkelutförande för applikationer inom energi, raffinaderi, kemi, petrokemi och andra industrier. Ventiler från Fisher™ och Sempell™ för att reglera tryck, flöde och temperatur av ånga, kondensat eller matarvattensystem.

Högtrycksventiler används bland annat i sodapannor och kraft- och värmeverk. I applikationer för ångpannor såsom ångkonditionering, turbin-bypass, sotblåsning, mavapumpar, kondensordumpning, ekonomiserare och överhettare. Ventilerna används ofta tillsammans med kyldysor för ångkylning.

För bästa reglering och möjlighet till diagnostik för felsökning rekommenderar vi att ventiler med pneumatiska ställdon styrs med FIELDVUE™ ventillägesställare. Under Ventiler för energi- och kraftverksapplikationer hittar du även avstängningsventiler, backventiler och säkerhetsventiler.

Fisher high pressure valve

Har du några frågor?

Andreas Christoffersen
Account Manager
Tel. 054-52 46 18

Andreas.Christoffersen@askalon.se

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Rickard Andersson
Account Manager
Tel. 040-33 02 34

Rickard.Andersson@askalon.se

Anton Löfgren
Solution Seller
Tel. 054-57 92 55

Anton.Lofgren@askalon.se