Visselblåsartjänst

Våra intressenter, såväl internt som externt, har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer. Visselblåsartjänsten erbjuder en möjlighet att anonymt rapportera misstankar om oegentligheter och är viktig för att minska risker samt främja hög affärsetik och därmed upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet.

Du når Askalons Visselblåsartjänst här.

För mer information om Visselblåsartjänsten – Frågor & svar