Service på plats hos kunden

Askalon kan ha upp till 100 servicetekniker på plats. Vi finns med från start och planerar servicen tillsammans med dig. Vi ser till att alla reservdelar och instrument finns på plats när du behöver dem, vi gör en underhållsplan tillsammans och självklart har vi koll på din installerade bas. Vi inventerar och för in all data i ditt system. I vårt underhållssystem Mobigo spar vi all historik, bilder, ritningar och planerade åtgärder. Med oss som partner får du kvalitet, kontinuitet och trygghet.

Våra servicetekniker arbetar inom hela processindustrin. De är de enda som är certifierade att utföra service på Emersons produktportfölj i Sverige, Danmark och Finland.

 

Askalon service on site

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Niklas Nordin
After Sales Manager
Tel. 054-57 92 24

Niklas.Nordin@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Pernilla Nyman
Service Coordinator, Hammarö
Tel. 054-57 92 45

Pernilla.Nyman@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se