Service på plats hos kunden

Askalon gör service direkt på plats. Våra servicetekniker arbetar inom hela processindustrin. Vi gör service på regler-, säkerhets- och avstängningsventiler, på lägesställare, lägesbrytare, regulatorer med mer.

 

 

Askalon service on site

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Mikael Greibert
Groupleader Service Conventional
Mob. 076 145 78 02

Mikael.Greibert@askalon.se

Niklas Nordin
After Sales Manager
Tel. 054-57 92 24

Niklas.Nordin@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Pernilla Nyman
Service Coordinator, Hammarö
Tel. 054-57 92 45

Pernilla.Nyman@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se

Thomas Johansson
Groupleader Service Nuclear
Mob. 070 586 88 07

Thomas.Johansson@askalon.se