Service på plats hos kunden

Askalon kan ha upp till 100 servicetekniker på plats. Vi finns med från start och planerar servicen tillsammans med dig. Vi ser till att alla reservdelar och instrument finns på plats när du behöver dem. Vår asset manager har till uppgift att ta hand om din installerade bas. Tillsammans gör ni en underhållsplan med inventeringar, utbildningar, regelbundna uppföljningar samt nära kontakt och projektledning vid stopp och revisioner.

Vi inventerar och för in all data i ditt system. I vårt underhållssystem Mobigo spar vi all historik, bilder, ritningar och planerade åtgärder. Med Askalons Life Cycle Service får du kvalitet, kontinuitet och trygghet.

Våra servicetekniker arbetar inom hela processindustrin. De är de enda som är certifierade att utföra service på Emersons produktportfölj i Sverige, Danmark och Finland.

 

Askalon service on site

Har du några frågor?

Jonathan Edman
Asset Manager
Tel. 054-57 92 33

Jonathan.Edman@askalon.se

Niklas Nordin
After Sales Manager
Tel. 054-57 92 24

Niklas.Nordin@askalon.se

Pernilla Nyman
Service Coordinator, Hammarö
Tel. 054-57 92 45

Pernilla.Nyman@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se