Service på säkerhetsventiler

Säkerhetsventilen är en mycket viktig komponent i en väl fungerande process. Säkerhetsventiler sitter i anläggningen för att skydda personal och utrustning från olyckor och skador. Alla tryckbärande kärl och system med ett högsta tillåtna tryck, PS, större än 0,5 Barg regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR. Föreskrifter är bindande regler och dessa reglerar utformning och kontroll av tryckbärande system för att försäkra sig om att det finns erforderlig utrustning som klarar av att släppa ut det kritiska övertryck som kan skapas vid en eventuell driftstörning. Denna utrustning är vanligtvis säkerhetsventiler, sprängbleck, brytstänger eller styrda säkerhetsanordningar.

Dessa anordningar ska kontrolleras med jämna mellanrum. Om anordningen inte uppfyller kraven måste den bytas ut eller repareras. En sliten eller skadad säkerhetsventil kan utgöra en direkt fara för de som arbetar på platsen. En läckande säkerhetsventil kan dessutom orsaka stora driftstörningar vilket kan bli mycket kostsamt. Mediet som läcker ut via en skadad eller feljusterad säkerhetsventil kan också vara en direkt kostnad för kunden.

Vår erfarna serviceorganisation utför kontroller, renovering och reparationer av säkerhetsventiler. Vi utför antingen jobbet på plats hos kund eller i vår välutrustade serviceverkstad. I vår utrustning ingår specialanpassade mobila provbänkar där vi testar hur ventilerna öppnar och stänger samt hur de tål höga tryck. Vi har även mobil utrustning för att utvärdera och testa ventiler under drift.

 

Askalon service safety relief valves

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se

Thomas Johansson
Groupleader Service Nuclear
Mob. 070 586 88 07

Thomas.Johansson@askalon.se