Service på säkerhetsventiler

En sliten eller skadad säkerhetsventil kan orsaka stora driftstörningar vilket kan bli mycket kostsamt.
Service och reparation av säkerhetsventiler gör vi antingen på plats hos kund eller i vår verkstad. Vi har specialanpassade provbänkar där vi testar hur ventilerna stänger och öppnar samt hur de tål höga tryck.

 

Askalon service safety relief valves

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Mikael Greibert
Groupleader Service Conventional
Mob. 076 145 78 02

Mikael.Greibert@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se

Thomas Johansson
Groupleader Service Nuclear
Mob. 070 586 88 07

Thomas.Johansson@askalon.se