Service på säkerhetsventiler

En sliten eller skadad säkerhetsventil kan orsaka stora driftstörningar vilket kan bli mycket kostsamt.
Service och reparation av säkerhetsventiler gör vi antingen på plats hos kund eller i vår verkstad. Vi har specialanpassade provbänkar där vi testar hur ventilerna stänger och öppnar samt hur de tål höga tryck.

 

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Mikael Greibert
Groupleader Service conventional, Västervik
Mob. 076 145 78 02

Mikael.Greibert@askalon.se

Niclas Brüggemann
Service Technician, Västervik
Mob. 076 145 78 03

Niclas.Bruggemann@askalon.se

Thomas Johansson
Groupleader Service Nuclear, Västervik
Mob. 070 586 88 07

Thomas.Johansson@askalon.se