Service på avstängningsventiler

Avstängningsventiler utgör en viktig del i processen, bland annat vid avställning. För att arbete ska gå att utföra på delar i processen krävs att avstängningsventilerna fungerar som de ska.

Då Askalon utför arbeten på andra objekt, som regler- och säkerhetsventiler, vet vi hur viktiga avstängningsventilerna är.

 

Har du några frågor?

Gertrud Turzik
Service Coordinator, Hammarö
Tel. 054-57 92 05

Gertrud.Turzik@askalon.se

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Thomas Johansson
Groupleader Service Nuclear, Västervik
Mob. 070 586 88 07

Thomas.Johansson@askalon.se