Service på avstängningsventiler

Avstängningsventiler utgör en viktig del i processen, bland annat vid avställning. För att arbete ska gå att utföra på delar i processen krävs att avstängningsventilerna fungerar som de ska.

Då Askalon utför arbeten på andra objekt, som regler- och säkerhetsventiler, vet vi hur viktiga avstängningsventilerna är.

 

Askalon isolation valve service

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se

Thomas Johansson
Groupleader Service Nuclear
Mob. 070 586 88 07

Thomas.Johansson@askalon.se