Askalons verkstäder

Askalon har tre servicecenter - Hammarö och Västervik i Sverige och Sipoo i Finland. Vi har också en serviceavdelning i Stockholm.

 

Axel service technician Askalon

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Pernilla Nyman
Service Coordinator, Hammarö
Tel. 054-57 92 45

Pernilla.Nyman@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se