Ångatomiserande dysa

Ångatomiserande dysa

En kylare som löser problemet med bristfällig atomisering av kylvatten i ledningar med låga hastigheter. Med hjälp av högtrycksånga som leds in i kylaren i en flänsad anslutning så åstadkoms snabb och fullständig atomisering av kylvattnet vilket säkerställer effektiv kylning.