Ångatomiserande dysa

Ångatomiserande dysa

En kylare som löser problemet med bristfällig atomisering av kylvatten i ledningar med låga hastigheter. Med hjälp av högtrycksånga som leds in i kylaren i en flänsad anslutning så åstadkoms snabb och fullständig atomisering av kylvattnet vilket säkerställer effektiv kylning.

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Per Nordquist
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 38

Per.Nordquist@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se