Ventiler för kraft- & värmeverk

Askalons starkaste kompetensområde är ventiler för ånga, kondensat och fjärrvärme. Vi har lång erfarenhet av ventilberäkningar för höga tryck och temperaturer.

Applikationerna rör främst matarvattenreglering, ångtrycksreglering samt ångkonditionering. Fjärrvärmeapplikationer hanteras oftast med Vanessa-ventilen i kombination med Auma-ställdon. För tryckbegränsningar på ångdon och överhettare har vi konventionella säkerhetsventiler med fjäder samt tillsatsbelastade säkerhetsventiler.

Har du några frågor?

Andreas Christoffersen
Account Manager
Tel. 054-52 46 18

Andreas.Christoffersen@askalon.se

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Mob. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se