Fisher FIELDVUE lägesregulator

Fisher FIELDVUE digital valve controllers

Med över två miljoner enheter installerade är Fisher™ FIELDVUE™ den överlägset den mest sålda lägesregulatorn på marknaden. Produkten är mycket pålitlig och de första enheterna installerades redan för tjugo år sedan. Utan mekaniskt länkage som kan rosta, vibrera eller slitas ut kan den installeras i de mest tuffa miljöerna.

Fisher FIELDVUE-instrument använder sig inte av statistisk data utan alltid realtidsdata. Analyser sker med data från realtid när ventilen är i drift och visar övergripande prestanda. Genom att använda instrumentets diagnostik går det att planera ventilunderhåll i ett tidigt skede och rikta insatserna.

Har du några frågor?

Erik Rune
Solution Seller
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Jörgen Sundin
Solution Seller
Tel. 054-57 92 12

Jorgen.Sundin@askalon.se

Martin Pettersson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 40

Martin.Pettersson@askalon.se