AMMtech Spjällventiler

AMMtech - Industrial valves manufacturers - Damper production

AMMtech designar och tillverkar spjällventiler av hög kvalitet för industriell luft- och gasbehandling. Dessa ventiler är lämpliga för uppfångande, styrning och reglering av luft, för ångor och gaser vid höga temperaturer. Spjällventiler passar till många olika applikationer, till exempel inom konstruktionsföretag och kraftverk, för avstoftning, förnybar förbränning, pannor, kraftvärme och värmeåtervinningssystem.