Cash - ventiler för tryckeducering & tryckhållning

Cash Valve

Cash-ventiler för tryckreducering och tryckhållning reglerar trycket i många olika system inom processindustrin. Ventilerna är självverkande och gjorda för att hålla önskat tryck i luft, vatten, olja, ånga och andra applikationer.

Cash-ventiler är även lämpliga för kryogena applikationer som till exempel tankar för transport och förvaring. Vanliga användningsområden är inom gasanläggningar, petrokemi, transport, LNG, medicin / farmaceutisk och kylindustri.

Cash valve

Har du några frågor?

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se