Fasani - Robusta kilslids-, kägel- och backventiler

Fasani gate, globe and check valves

Fasani™ levererar konstruerade kilslids-, kägel- och backventillösningar för rör med stor diameter, ädellegeringsmaterial, kryogenservice och appplikationer för ångturbinutvinning i uppströms olje-, gas-, kraft- och petrokemiska marknader.

Fasani fokuserar på teknik, provningsförmåga och levererar högintegritetsgjutna produkter till dessa specialmarknader. Den robusta konstruktionen av Fasaniventiler garanterar en längre livslängd i krävande applikationer som olje- och gasanläggningar (onshore och offshore), kemiska, petrokemiska och kraftverk.

Fasani kägelventilskonstruktioner är idealiska för på/av-tjänster, medan backventilerna kombinerar maximal säkerhet med hög flödeseffektivitet och lång livslängd.

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
East Area Sales Manager
Tel. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Daniel Holmberg
West Area Sales Manager
Mob. 073 075 23 49

Daniel.Holmberg@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Fredrik Malmström
Inside Sales Engineer
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Riedenlow
South Area Sales Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se

Patrik Andreasson
North Area Sales Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se