VAG-ventiler

VAG valves

VAG kan hittas där vattnet pumpas, behandlas, lagras och distribueras. Världen kräver modern vattenförvaltning, och det är precis vad VAG levererar. Med innovativa standarder inom vatten och avloppsvatten har VAG positionerat sig inte bara som leverantör av lösningar utan framför allt som kvalitetsproducent när det gäller hållbara ventiler, hög funktionalitet och bärande mekanismer.

VAG-ventiler installeras bland annat i fördämningar, dammar, vattenverk, dricksvattenförsörjningsnät och avloppssystem - varhelst tillförlitliga stängnings- och regleringsmekanismer är oumbärliga.