VAG-ventiler

VAG valves

VAG kan hittas där vattnet pumpas, behandlas, lagras och distribueras. Världen kräver modern vattenförvaltning, och det är precis vad VAG levererar. Med innovativa standarder inom vatten och avloppsvatten har VAG positionerat sig inte bara som leverantör av lösningar utan framför allt som kvalitetsproducent när det gäller hållbara ventiler, hög funktionalitet och bärande mekanismer.

VAG-ventiler installeras bland annat i fördämningar, dammar, vattenverk, dricksvattenförsörjningsnät och avloppssystem - varhelst tillförlitliga stängnings- och regleringsmekanismer är oumbärliga.

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Mob. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Solution Seller
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Fredrik Malmström
Solution Seller
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Mattsson
Account Manager Infrastructure
Tel. 054-57 92 52

Johan.Mattsson@askalon.se

Johan Riedenlow
Account Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se