Apuohjatut varoventtiilit

Varoventtiileitä käytetään höyry-, kaasu- ja nestesovelluksissa turvaamaan prosessilaitteita ylipaineelta. Apuohjatuissa varoventtiileissä voi käyttöpaine olla jopa 98% asetuspaineesta. Näitä venttiileitä toimitetaan useilla erilaisilla materiaaleilla ja toimintakokonaisuuksilla.

Anderson Greenwood pilot operated pressure relief valves