Tuotteet Power-to-X-teknologiaan

Askalon keskittyy seuraavan sukupolven uusiutuvan energian infrastruktuuriin, toimittamalla venttiilejä ja instrumenttiratkaisuja koko Power-to-X-prosessiin vetyelektrolyysistä vetypohjaisten polttoaineiden tai raaka-aineen tuotantoon synteettisiin polttoaineisiin, esim. ammoniakki ja metaani.

Any questions?

Tommi Penttilä
Sales Manager Conventional Power
Phone. 0207 416 208

Tommi.Penttila@askalon.fi