Tuotteet sellu- ja paperiteollisuudelle

Askalonilla on laaja ja kattava tuotevalikoima sekä sellunkäsittelyyn, paperintuotantoon että sähköntuotantoon. Tuotteemme kattavat sovellukset aggressiivisista kemikaaleista yleisiin sovelluksiin standardoitujen massa- ja paperituotteiden kanssa, sekä on/off- että ohjaussovelluksiin.

Toimitamme jatkuvasti venttiileitä sähkötuotannon vaativiin sovelluksiin, kuten höyryrummun paineenalennus sekä turbiinin ohitus.

Standardisoidut ratkaisut melunvaimennus- ja kavitaationestoon yhdistettynä laajaan tuotevalikoimaan höyry- ja lauhdekiertoprosesseihin, mahdollistavat lyhyemmät toimitusajat.

Kaikki ratkaisut ovat saatavilla markkinoiden johtavalla instrumentaatiolla, jossa on diagnostiikkaominaisuudet sekä paikallisella huolto-organisaatiolla, joka on sertifioitu toimittamillemme tuotteille. Askalonin oma suunnitteluosasto mahdollistaa soveltavat venttiiliratkaisut sekä asiakaskohtaiset suuremmatkin kokonaistoimitukset.