Ventiler til kraftvarmeværker og fjernvarmeværker

Askalon ‘s stærkeste område er ventiler til damp, kondensat og fjernvarme. Vi har en lang erfaring med ventilberegninger til højt tryk og temperaturer. Anvendelser er for det meste indenfor regulering af fødevand, reduktion af damptryk og dampkonditionering.

Fjernvarmeopgaver løses ofte med Vanessa-ventiler i kombination med Auma-aktuatorer.

Sikkerhedsventilopgaver på dampkedler og superheatere løses ved hjælp af konventionelle fjederbelastede sikkerhedsventiler, pilotstyrede sikkerhedsventiler eller elektro-pneumatiske sikkerhedsventiler.

 

Any questions?

Anders Praem
Inside Sales Engineer
Phone. 2137 7759

Anders.Praem@askalon.dk

Frank Kirk Hansen
Area Account Manager West
Phone. 4053 6511

Frank.Kirk@askalon.dk

Klaus Bergmann
Area Account Manager East & West
Phone. 2112 3345

Klaus.Bergmann@askalon.dk