startimage

Nyheter om Askalon AB

Askalon AB förvärvar Erichs Armatur ventilverksamhet

​Askalon AB har tecknat ett avtal med Erichs Armatur, numera AUMA Scandinavia AB, om att förvärva Erichs ventilverksamhet den 1 jan 2018.

I förvärvet ingår säljorganisation och ventilservice inkl. 1000 kvm servicecenter i Västervik samt lager av ca 2000 ventiler och ställdon i Malmö. Totalt flyttar ca 20 anställda med stor erfarenhet över från Erichs till Askalon.

 

 

Aktuella utbildningar

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2018-05-28 -- 2018-05-30
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och
kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.​

UF-107 FIELDVUE Diagnostic – Utvärdering av diagnostik

2018-05-31 -- 2018-06-01
Denna kurs är speciellt utformad för att få det mesta ur diagnostiken på Fisher DVC FIELDVUE. Här går vi igenom hur diagnostiktekniken är uppbygg och hur man använder den mest effektivt i praktiken. Kursen bygger på att du redan är användare och tekniken och har viss grundläggande kunskaper om FISHER DVC FIELDVUE, Intelligent Device Manager (AMS) samt Valvelink Snap-On.

UF-108 FIELDVUE Instruments – PD tillståndsövervakning med ValveLink

​2018-06-14 -- 2018-06-15
Påbyggnadskurs till kursen UF-107. Kursen avser FIELDVUE-instrument med mjukvarunivå PD med möjligheten att analysera reglerventiler under drift. Kursen sammanfattar inledningsvis verktygen för AD-diagnostik och larmhantering utfört med ValveLink. Därefter följer en beskrivning om hur man använder och konfigurerar verktygen för online-diagnostik och felsökning. Vissa moment i kursen utförs med AMS Device Manager.

UF-111 AMS Device Manager

2018-08-14 -- 2018-08-17
Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2018-08-22 -- 2018-08-24
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.

UF-103 Service Fisher reglerventiler

2018-10-22 -- 2018-10-24
För Dig som ansvarar för service på reglerventiler. Du får lära Dig knepen som gör arbetet snabbare och resultatet bättre.

UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler

2018-10-25 -- 2018-10-26
Behandlar tillvägagångssättet för val och dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi använder genomgående Fishers dokumentation och beräkningsprogram men kursens basinformation gäller alla fabrikat av reglerventiler. Kursen behandlar likaså val av nödvändig tilläggsutrustning som lägesregulatorer, boostrar mm. ​

UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS Valvelink

2018-12-03 -– 2018-12-05  
Repetition av funktionsbeskrivning, installation och montering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don/ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering av lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. Kursen vänder sig till tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation och
kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med AMS ValveLink.​

UF-107 FIELDVUE Diagnostic – Utvärdering av diagnostik

2018-12-06 -- 2018-12-07 
Lär ut nödvändiga kunskaper för att kunna utföra och utvärdera AMS ValveLinkdiagnostik. Dessutom beskrivs avancerat användande av larmhantering, offline- och onlinediagnostik för felsökning och analys av reglerventiler och instrument. Denna kurs riktar sig till tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med AMS ValveLink.

UF-125 AMS/CSI RBMWizard

2018-12-11 -- 2018-12-12
Denna kurs är speciellt utformad för att få det mesta ur diagnostiken på Fisher DVC FIELDVUE. Här går vi igenom hur diagnostiktekniken är uppbygg och hur man använder den mest effektivt i praktiken. Kursen bygger på att du redan är användare och tekniken och har viss grundläggande kunskaper om FISHER DVC FIELDVUE, Intelligent Device Manager (AMS) samt Valvelink Snap-On.

Ventiler, Ventilservice och Vibrationsmätning

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vi är idag ett 90-tal projektledare, ingenjörer och servicetekniker med kompetens inom reglerventiler, ventildiagnostik och vibrationsövervakning. Dessutom har vi egen konstruktion och tillverkning av rörsystem och processmoduler samt ett utbildningscenter med kurser riktade till processindustrin.

Askalon AB är Emerson Local Business Partner för Ventiler och AMS Reliability Services i Sverige, Danmark och Finland. Våra kunder är kärnkraftverk, raffinaderier, pappersbruk och kemiindustri samt kraftverk.

Emerson Acquire Pentair Valves & Controls