Erichs Armaturs ventilverksamhet är en del av Askalon AB

Vi är mycket glada över detta och ser fram emot att få ge en bredare service till våra kunder.

Den 1 januari köpte Askalon AB ventilverksamheten från Erichs Armatur.
I förvärvet ingick säljorganisation, ventilservice, servicecenter i Västervik samt lager i Malmö med cirka 2 000 ventiler och ställdon.
18 anställda med stor erfarenhet flyttade över till Askalon AB från Erichs.


Genom förvärvet kan Askalon tillhandahålla alla typer av ventiler, som regler-, säkerhets- och avstängningsventiler, regulatorer och ställdon. Tack vare köpet har Askalon stärkt sin säljorganisation och får nu ensamrätt att marknadsföra Emersons ventilfabrikat från tidigare Pentair, exempelvis Keystone, Sempell, Vanessa och Clarksson.
Kombinationen av Askalons befintliga serviceorganisation med Erichs ventilservice betyder att Askalon blir ett av de större servicebolagen med kapacitet upp till hundra servicetekniker för service av säkerhetsventiler, reglerventiler och avstängningsventiler. Bred och kvalificerad teknisk kompetens gör att Askalon kan ta sig an de flesta typer av ventiler.
Den del av Erichs Armatur som finns kvar har bytt namn till AUMA Scandinavia AB och har samma organisationsnummer som tidigare. AUMA Scandinavia AB säljer AUMA och SIPOS elektriska ställdon samt Holter reglerventiler.
Askalon och AUMA Scandinavia kommer att samarbeta för att ge bästa möjliga leveranser och service på elektriska ställdon.