EU General Data Descriptive Regulation,GDPR

Askalon AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.


Typ av data vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du besöker våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post etc. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, jobbtitel och bransch.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
- Skicka dig nyhetsbrev och information om våra arrangemang.
- Behålla historik om deltagare på olika arrangemang.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund eller kontaktperson hos oss.  Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig.

Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att maila oss