Kärnkraftverket OKG berömmer Askalons servicetekniker

Under de senaste veckorna har närmare 50 servicetekniker från Askalon arbetat på OKG:s revision. Kärnkraftverket är mycket nöjda och berömmer teknikernas säkerhetstänk.

– Tack för ett bra jobb!

Så inleder OKG:s servicechef Henrik Stark sitt mejl till Askalons säljare på kärnkraft, Mats Görrel.

– Askalon har utmärkt sig på ett mycket positivt sätt vad gäller säkerhet, säkerhetstänk, ordning och reda, skriver Henrik Stark vidare i sitt mejl och berättar att detta har uppmärksammats på de skyddsronder som utförts.

Skyddsrondsrapporterna med denna information har gått upp till allra högsta ledningen på OKG/Uniper. Berömmet gläder givetvis både serviceteknikerna och Mats Görrel.

– Som säljare blir jag oerhört glad och stolt över att våra servicetekniker, som är så professionella vad gäller säkerhet och kvalitet, uppskattas av kunden. Detta ger oss ett gott betyg som visar att vi utför våra arbeten på rätt sätt. Det ger oss även en energiboost att bli ännu bättre i framtiden, säger Mats Görrel och ger en stor eloge till samtliga medarbetare som på ett eller annat sätt bidrar till arbetet.

– Jag är mycket glad å våra serviceteknikers vägnar att OKG uppmärksammar och berömmer vår strävan att alltid sätta säkerheten först.

Under det stora projektet på OKG har Askalons servicetekniker från Hammarö och Västervik arbetat närmare 15 000 timmar under cirka sju veckor. Det är ventilservice på reaktorn och i turbindelen som är de huvudsakliga arbetsområdena. Men Askalon har även bemannat förråden och verkstaden inne på den aktiva sidan – stationen – med ett antal personer.

Askalons åtagande sträcker sig från de absolut högst säkerhetsklassade ventilerna, som sitter direkt på reaktorns matarvattenledningar och avblåsningssystem, till lägre säkerhetsklassade ventiler i turbindelen och servicesystemen. Arbetet innefattar reglerventiler, avstängningsventiler och säkerhetsventiler av skilda märken och sorter. De största ventilerna väger åtskilliga ton och de minsta är så nätta att du kan ha dem i din hand.

Det som är gemensamt för alla servicejobb är att Askalon alltid har säkerheten prioriterad framför tidsplanen.

Halvtid in i revisionen konstaterade revisionsledare vid O3, Robert Linnsand, att den särskilda pandemisituationen gör arbetena extra utmanande.

– Sammantaget krävs ett fortsatt bra samarbete med våra fantastiska medarbetare och entreprenörer, som vi hittills inte kan tacka nog för det goda arbete som utförts, uttryckte han i ett mejl till Askalon.


Foto: OKG