Xylems nya testanläggning i Emmaboda

Två jätteventiler till Xylems nya testanläggning

Askalon har levererat två stora ventiler till Xylems nya testanläggning av stora avloppspumpar i Emmaboda.
- Vi är väldigt nöjda med supporten vi har fått från Askalon, säger verktygskonstruktör Magnus Amnér.

Xylem är ett företag inom vattenteknik och har ungefär 17 000 anställda i drygt 150 länder. I Emmaboda tillverkar Xylem bland annat avloppspumpar och har under många år testat pumparna i våta installationer.

- Alla pumpar testas innan de skickas till kund. Normalt sänker vi ner dem i vatten, men eftersom vissa pumpar ska installeras torrt hos kunden så behöver de testas på samma sätt som de ska installeras. Det är mediet kring pumpen som kyler den och skillnaden är stor mellan hur vatten och luft påverkar kylningen, torrt uppställda pumpar kräver annan typ av kylning, säger Magnus Amnér.

Tidigare har Xylem skickat pumparna, som ska installeras torrt, till en testrigg i USA eller till en tredjepartsleverantör för att göra dessa tester som dokumenterar och säkerställer pumpens prestanda inför installation. Nu har företaget invigt en ny testanläggning i Emmaboda för att kunna testa torrt uppställda avloppspumpar. Det spar både på miljön och kortar leveranstiderna då pumpen inte behöver transporteras de långa sträckorna innan installation.

- Nu har vi både produktionsenheten och testanläggningen i Emmaboda. Det är en otrolig fördel att kunna göra denna typ av tester på plats. Upptäcker vi något i testningen har vi fabriken att tillgå, det blir enkelt att göra en anpassning.

Inför bygget av testanläggningen beställde Xylem två stora vridspjällsventiler av märket Keystone av Askalon – en DN800 och en DN1000, båda med Auma-ställdon som monterades av Auma Scandinavia i Malmö.

- DN1000-ventilen sitter på sugledningen till pumpen. Den reglerar för att simulera olika sughöjder på pumpen. DN800-ventilen har en öppna/stänga-funktion mellan vår nya och vår gamla testrigg. Vi har fått väldigt bra support från Askalon hela vägen, berättar Magnus Amnér.

Johan Riedenlow och Fredrik Andrée på Askalon är de säljare som rekommenderade vridspjällsventilerna till Xylem. Deras mål var att hitta en trygg och långsiktig lösning.

- Keystone vridspjäll finns i ett flertal olika modeller och till detta projekt valdes en Paraseal för den reglerande funktionen (DN1000) och en GR för avstängningsfunktionen (DN800) i syfte att matcha anläggningens krav på ett optimalt sätt, säger Johan Riedenlow.

Keystone Paraseal DN1000