VA Mässan 2023

Vatten2023 är Sveriges största mötesplats inom VA

Säkerhet, kostnadseffektivitet, resursbesparing och precision är avgörande inom vattenhantering.

Vi erbjuder pålitliga lösningar och produkter inom vattenbehandling, avsaltning av havsvatten, rening av avloppsvatten samt ventiler lämpliga för dammkonstruktioner och kraftverk.

Skaffa din entrébiljett här >>>